Koniec Karnawału. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - Obchody rocznicowe

Plakat propagandowy dotyczący rocznicy wprowadzenia stanu wojennego z 1981 r.
ANK, Zbiór Andrzeja Fischera, sygn. 29/2963/8