Trzy wschodnie niewole kapitana Lasoty - Zaginiony

Maria Lasota po wojnie bezskutecznie próbowała ustalić los męża. Pisała do Czerwonego Krzyża w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Polsce. Wszędzie poszukiwania dały wynik negatywny. Zmuszona uregulować swój stan prawny przeprowadziła w 1947 r. postępowanie przed Sądem Grodzkim w Krakowie, w wyniku którego Jan Lasota został uznany za zmarłego, a datę śmierci przyjęto na 31 grudnia 1941 r. Należy jednak z pewnością przyjąć, że rzeczywista data śmierci to marzec lub kwiecień 1940 r., a grobem kapitana Lasoty niewątpliwie jest wspólna charkowska mogiła.

11 listopada 1976 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie odznaczył zbiorowo Krzyżem Virtuti Militari żołnierzy polskich zgładzonych w Katyniu i w innych nieznanych wówczas miejscach kaźni.

W dniach 9 i 10 listopada 2007 r. w trakcie uroczystości „Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów” żołnierzom Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszom policji, straży granicznej i służby więziennej zamordowanym przez NKWD w Katyniu, Charkowie i Miednoje nadano pośmiertnie wyższe stopnie oficerskie i służbowe. Tym samym kapitan Jan Lasota został awansowany na majora.