Trzy wschodnie niewole kapitana Lasoty

Podczas służby wojskowej – na poligonie
lata trzydzieste XX w.
ANK, sygn. 29/645/373 plik 58