Józef Wybicki, autor “Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” - T. Korzon, O “mazurek” Dąbrowskiego

T. Korzon, O “mazurek” Dąbrowskiego (fragment artykułu prasowego)

Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór ikonograficzny Jana Augustyna, sygn. 29/673/95