Józef Wybicki, autor “Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” - Recenzja pracy Ignacego Chrzanowskiego, Nasz hymn narodowy (Pieśń Legionów)

Recenzja pracy Ignacego Chrzanowskiego, Nasz hymn narodowy (Pieśń Legionów), Lwów 1922 (fragment artykułu prasowego)

Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór ikonograficzny Jana Augustyna, sygn. 29/673/95