Józef Wybicki, autor “Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” - J. Harbut, Nieznane zwrotki hymnu narodowego

J. Harbut, Nieznane zwrotki hymnu narodowego (fragment artykułu prasowego)

Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór ikonograficzny Jana Augustyna, sygn. 29/673/95