Józef Wybicki, autor “Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” - Pieśń Legionów z ilustracjami Juliusza Kossaka z tekstem dr Ludwika Finkla

Józef Wybicki „Pieśń Legionów z ilustracjami Juliusza Kossaka z tekstem objaśniającym dra Ludwika Finkla”

Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór ikonograficzny Jana Augustyna, sygn. 29/673/96