Cały naród buduje Nową Hutę - Propaganda

W październiku 1952 r. rozpoczęto betonowanie fundamentów Wielkiego Pieca Nr 1, przekazano również do eksploatacji pierwszy piec elektryczny odlewni staliwa, służący do wytopu stali szlachetnej. Piec został oddany do użytku na 3 dni przed wyborami do Sejmu PRL. Jego uruchomienie było ważnym wydarzeniem propagandowym. Na uroczystość przybyli premier Józef Cyrankiewicz, minister Kiejstut Żemajtis, wicekonsul ZSRR Tałyzin, władze KW PZPR. W tym samym roku oddano do użytku warsztaty mechaniczne Koksowni i Wielkich Pieców, Warsztaty Elektryczne, Parowozownię, Mechaniczną Stolarnię, wiele budynków administracyjnych, socjalnych i magazynowych, Siłowni, Wytwórni Materiałów Ogniotrwałych a także Centralnego Laboratorium. W sumie powstało 160 obiektów przemysłowych o kubaturze 2,5 mln m².

W 1954 r. zgodnie z uchwałą Prezydium Rządu z 4 maja 1953 r., do eksploatacji miało być przekazanych szereg podstawowych wydziałów produkcyjnych. Na placu budowy prowadzono niespotykane do tej pory w historii powojennej Polski, ze względu na wielkość tej inwestycji, prace budowlano-montażowe. Momentem mobilizującym, wykorzystanym również propagandowo, było nadanie kombinatowi nazwy „Huta im. Lenina”. W dniu 20 stycznia, w 30. rocznicę śmierci W.I. Lenina, Rada Państwa i Rada Ministrów PRL podjęły taką uchwałę.

Wszelkie tego typy sukcesy w realizacji wielkiego kompleksu metalurgicznego były nagłaśniane w mediach – głównie prasie, kronikach filmowych. Obywatel miał być skutecznie poinformowany o osiągnięciach władz PRL. Dbano też o to, aby daty tych wydarzeń, ich inauguracji dobierane były w sposób nieprzypadkowy. Na ogół były to kolejne rocznice wydarzeń upamiętniających wydarzenia istotne dla władz komunistycznych. Momentom tym nadawano wymiar święta, zapewniano nadzwyczajną oprawę artystyczną, udział władz państwowych i wojewódzkich, członków korpusu dyplomatycznego. Dokładano też starań aby możliwie najwięcej z tych obchodów zostało utrwalone na taśmach filmowych czy fotografiach, które mamy możliwość oglądać do dzisiaj.

Szczególnie dobrze udokumentowano udział pracowników kombinatu w pochodach pierwszomajowych, organizowanych zjazdach, konferencjach. Już przeglądnięcie fotografii tych wydarzeń pozwala ocenić olbrzymie zaangażowanie pracowników oraz skalę machiny propagandowej towarzyszącej funkcjonowaniu kombinatu.