Cały naród buduje Nową Hutę - Infrastruktura wokół kombinatu

W połowie maja 1949 r. rozpoczęto inwestycje związane z budową bocznicy kolejowej, łączącej przyszły, centralny plac budowy z krakowskim węzłem kolejowym. Wykorzystano istniejącą linię kolejową do Kocmyrzowa. Rozpoczęły się również roboty przy wznoszeniu stopnia wodnego na Wiśle (jazu, śluzy i portu rzecznego), budowie nowej oraz poprawieniu istniejącej infrastruktury drogowej, a także elektrycznej sieci przemysłowej. Podjęta została budowa nowej, stałej drogi, mającej połączyć Nową Hutę z Krakowem. Początkowo budowano tylko jedną jezdnię dwupasmową, o nawierzchni brukowej z kostki krawędziowej. Realizacja drugiej jezdni oraz wydzielonej dwutorowej linii tramwajowej i asfaltowanie nawierzchni nastąpiło wiele lat później.

Aby ułatwić borykającym się z trudnościami komunikacyjnymi pracownikom dojazd do kombinatu, uruchomiono 7 listopada 1952 r. nową linię tramwajową nr 5, kursującą na trasie Rondo Mogilskie – kombinat.

Na początku maja 1954 r. ekipy budowlane zakończyły prace przy stopniu wodnym na Wiśle. Obejmował on: jaz, śluzę i port rzeczny z nabrzeżem portowym i torami portowymi. Znajdowały się tam również place składowe, mające służyć jako miejsca do wyładunku węgla z kopalń śląskich i rudy z Krzywego Rogu. Nie był on jednak wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem w związku z nieuregulowaniem Wisły.