Cały naród buduje Nową Hutę

To już trzecia odsłona na temat budowy Nowej Huty – po Inauguracji operacji „Gigant” link traktującej o usytuowaniu Nowej Huty pod Krakowem oraz po wystawie na temat budowy miasta idealnego czas na część dotyczącą budowy samego kombinatu.

Jako datę rozpoczęcia budowy kombinatu w Nowej Hucie przyjmuje się 20 lipca 1949 r., kiedy to Państwowy Komitet Planowania Gospodarczego wraz z Prezydium Rządu utworzyły Komitet Budowy Nowej Huty, a którego przewodniczącym został minister Hilary Minc. Zanim jednak to nastąpiło podjęto szereg działań mających na celu ustalenie lokalizacji tego przedsięwzięcia oraz jego przygotowanie od strony organizacyjnej, formalnej, logistycznej.

Sama realizacja budowy huty „Giganta” rozpoczęła się 26 kwietnia 1950 r. wzniesieniem pierwszych jej obiektów. Rok wcześniej, 23 czerwca 1949 roku, rozpoczęła się budowa miasta Nowa Huta, zaplecza socjalno-bytowego dla budowniczych i przyszłych pracowników kombinatu metalurgicznego.

21 lipca 1950 r. Sejm RP przyjął ustawę o Sześcioletnim Planie Gospodarczym, realizowanym w latach 1950-1955. Priorytetem, wg Planu, było zwiększenie inwestycji i prowadzenie polityki intensywnej industrializacji kraju na wzór radziecki, w tym przede wszystkim rozwój przemysłu ciężkiego i metalowego. Kluczową i największą budową realizowaną w ramach tego Planu był kombinat metalurgiczny w Nowej Hucie.

Prezydium Rządu w dniu 4 maja 1952 r. podjęło uchwałę w sprawie ustalenia generalnych zadań budowy i przekazania do eksploatacji obiektów produkcyjnych pierwszego etapu wznoszenia Nowej Huty. Uchwała stwierdzała, że aby wykonać te zadania, konieczny jest wysiłek całego narodu. Pojawiło się hasło „Cały Naród buduje Nową Hutę”, a Prezydium Rządu poleciło wszystkim ministrom, prezesom, dyrektorom zarządów i zakładów, przewodniczącym prezydiów rad narodowych, aby traktowali budowę jako sprawę priorytetową. Zapewniało to terminowe dostawy materiałów, surowców i urządzeń dla budowy Nowej Huty.

„Z woli partii wysiłkiem całego Narodu”….

dr Barbara Berska

Budowa Centrum Administracyjnego Nowej Huty

Budowa Centrum Administracyjnego NH. Robotnicy pracujący na dachu obiektu. W tle widoczna jest pętla tramwajowa oraz budynek z portretem Bolesława Bieruta oraz napisem: Nowa Huta symbolem pokoju. 11 VIII 1953, autor nieznany
(ANK, Huta im. Lenina, sygn. 29/777/fot. 5137)