Święty Jan Paweł II – rocznik 1920 - Symbol, wzór, świętość

Jan Paweł II – Krakowianin XX wieku – tak zadecydowali mieszkańcy miasta w 2001 r. w czasie wielkiego plebiscytu zorganizowanego na koniec ubiegłego wieku. Jan Paweł II pozostał jako symbol, jako wzór, osoba godna naśladowania. Wspominamy jego wypowiedzi, orędzia, homilie, czytamy jego poezję i dramaty, modlimy się z nim za jego wstawiennictwem, przeglądamy zdjęcia, oglądamy filmy. Jan Paweł II stale pojawia się w wydawnictwach albumowych, w specjalnych wydaniach gazet, w kolejnych produkcjach filmowych, ale i na ulotkach, banknotach, kalendarzach, jest także obiektem wystąpień zarówno tych wspomnieniowych, jak i naukowych, stanął na pomnikach. Szczególnym patronem był Jan Paweł II dla ludzi „Solidarności” – stąd też w zbiorach archiwalnych wiele wydawnictw krakowskiej „Solidarności” ilustrowanych wizerunkami papieskimi.