Święty Jan Paweł II – rocznik 1920 - Praca, talent, pasja

Życie Karola Wojtyły to wiele łączonych ze sobą pasji i talentów. Na różnych etapach życia mógł je rozwijać i pielęgnować. Pierwszą pasją i zarazem talentem młodego Karola Wojtyły było słowo. Pierwsze próby teatralne miały miejsce jeszcze Wadowicach w Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Miechowity. Grał w wielu szkolnych przedstawieniach – w Antygonie, Balladynie, Ślubach panieńskich czy Zygmuncie Auguście. Konsekwencją tej pasji był wybór późniejszych studiów – polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W późniejszych latach pomimo pójścia za głosem powołania tworzy poezję i dramaty. W czasie okupacji Karol Wojtyła pracuje w kamieniołomie na Zakrzówku, przygotowuje się do kapłaństwa w konspiracyjnym Seminarium Duchownym i …uczestniczy w próbach teatralnych do wystawienia Króla Ducha J. Słowackiego (rola Bolesława Śmiałego). Inną pasją stają się podróże: wędrówki po górach, spływy kajakowe. Tę pasję zarówno jako Arcybiskup Metropolita Krakowski, jak i papież Jan Paweł II będzie kontynuował aż do utraty sił.