Święty Jan Paweł II – rocznik 1920 - Pod czujnym okiem władzy

W okresie PRL-u władze komunistyczne chciały ukształtować Polaków na podobieństwo ludzi sowieckich. Przeszkodą podstawową na tej drodze był Kościół Katolicki i  jego duchowieństwo. Każdy duchowny, niezależnie od wyznania i hierarchii, był pod nadzorem władzy, także Karol Wojtyła – młody wikary z Niegowici. Szybko został zweryfikowany jako niechętny do ustroju komunistycznego. Inwigilacja ta uległa znacznemu zintensyfikowaniu, gdy młody wikary po latach został biskupem pomocniczym, a potem Metropolitą Krakowskim. Dowody tych działań pozostały w archiwaliach – tych zgromadzonych w Instytucie Pamięci Narodowej oraz w Archiwum Narodowym w Krakowie (zespoły Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Krakowie i Wydziału ds. Wyznań przy Urzędzie Miasta Krakowa). Znajdziemy tu relacje z jego posługi w Krakowie, dowody walki o możliwość kultywowania wiary, starania o budowanie nowych świątyń, szczegółowe doniesienia ze spotkań i Mszy św., w których uczestniczył.