Koniec Karnawału. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - Reakcja na wprowadzenie stanu wojennego

3.8 Oświadczenie Studenckiego Komitetu Obrony Demokracji NZS w Krakowie z 29.12.1981
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/12 s. 69-70