Koniec Karnawału. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - Reakcja na wprowadzenie stanu wojennego

3.10 Odpis listu arcybiskupa Józefa Glempa, Prymasa Polski z 28.12.1981 do gen. W. Jaruzelskiego dotyczący czystek personalnych w zakładach pracy
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/24 s. 99-100