Koniec Karnawału. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - Reakcja na wprowadzenie stanu wojennego

Odpis listu Jana Pawła II z 18.12.1981 do gen. W. Jaruzelskiego z apelem o zaprzestanie rozlewu polskiej krwi
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/24 s. 79