Koniec Karnawału. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - Reakcja na wprowadzenie stanu wojennego

Uchwała Uczelnianego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13.12.1981
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/13 s. 213