Koniec Karnawału. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - Reakcja na wprowadzenie stanu wojennego

Odezwa noworoczna NSZZ „Solidarność” Małopolska ze stycznia 1982
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/13 s. 321