Koniec Karnawału. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - Reakcja na wprowadzenie stanu wojennego

Uchwała nr 3 Komitetu Strajkowego Hutników z 14.12.1981 w sprawie przyczyny i celów strajku
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/19 s. 15