Koniec Karnawału. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - Reakcja na wprowadzenie stanu wojennego

Kopia listu Zdzisława Sierpińskiego do Redaktora Naczelnego dziennika „Życie Warszawy” w sprawie odmowy poddania się tzw. Weryfikacji
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/24 s. 109,111