Koniec Karnawału. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - Reakcja na wprowadzenie stanu wojennego

Odpis oświadczenia „Solidarności” Małopolska w sprawie struktury i działania Związku w Regionie w warunkach stanu wojennego z 25.01.1982
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/12 s. 99-100