Koniec Karnawału. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - Reakcja na wprowadzenie stanu wojennego

Kopia listu Wojciecha Lamentowicza do POP PZPR z 16.12.1981 z informacja o rezygnacji z członkostwa w PZPR w reakcji na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/24 s. 77