Koniec Karnawału. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - Reakcja na wprowadzenie stanu wojennego

Kopia listu Dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie i członka Związku Literatów Polskich Andrzeja Kijowskiego do Prezydenta m. Krakowa z 23.02.1982 dotyczący rezygnacji z pełnionej funkcji
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/24 s. 173-174