Koniec Karnawału. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - Reakcja na wprowadzenie stanu wojennego

Odpis oświadczenia Sławomira Mrożka dotyczącego wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/12 s. 77