Koniec Karnawału. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - Reakcja na wprowadzenie stanu wojennego

Odpis fragmentu tłumaczenia tekstu Czesława Miłosza z „New York Times” z grudnia 1981 pt. „Ciężka odpowiedzialność za unicestwienie nadziei”
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/12