Koniec Karnawału. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce - Reakcja na wprowadzenie stanu wojennego

Odpis listu intelektualistów do premiera W. Jaruzelskiego ze stycznia 1982
ANK, Zbiór Solidarności, sygn. 29/1828/24 s. 115