Bieżanowian drogi do Niepodległości - Żołnierze zmarli na wojnie

Wśród ponad 8 milionów żołnierzy poległych i zmarłych w czasie I wojny światowej byli również mieszkańcy Bieżanowa służący w różnych formacjach wojskowych Austro-Węgier.