Romantycy polscy w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie - Teatr Rapsodyczny w Krakowie

Polscy romantycy byli też inspiracją dla swoich następców. Najwięcej takich odniesień, szczególnie w literaturze mieliśmy w okresie Młodej Polski, a zatem w czasie poprzedzającym odzyskanie przez Polskę niepodległości, w czasie nabrzmiewających dążeń niepodległościowych.

Ponownie do repertuaru romantyków polskich sięgnął zorganizowany w warunkach konspiracyjnych w 1941 roku w Krakowie Teatr Rapsodyczny. Już sama nazwa wskazywała na silne inspiracje twórczością Juliusza Słowackiego. Pierwszym przedstawieniem wystawionym przez Teatr był Król Duch Juliusza Słowackiego a aktorami byli młodzi ludzie, w większości studenci polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, a wśród nich Karol Wojtyła. Działający w latach 1941-1943, 1945-1953, 1957-1967 Teatr wielokrotnie sięgał po repertuar polskich romantyków: Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida.

 

ANK, Teatr Rapsodyczny w Krakowie, sygn. 29/822/TRK 56d