Romantycy polscy w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie - Adam Mickiewicz – Wieszcz Narodowy

Adam Mickiewicz (1798-1855) poeta, działacz polityczny, publicysta, tłumacz, filozof, mistyk, organizator i dowódca wojskowy, nauczyciel akademicki.

Jeden z Trzech Wieszczów – obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego uważany za największego poetę doby polskiego romantyzmu oraz literatury polskiej i czołowego twórcę europejskiego tej epoki. Członek i założyciel Towarzystwa Filomatycznego. Jeden z najwybitniejszych twórców dramatu romantycznego w Polsce, porównywany  do Byrona i Goethego.

 

 

Wizerunek Adama Mickiewicza z autografem Wieszcza w litografii M. Fajansa

ANK, Zbiór Ambrożego Grabowskiego sygn. 29/679/45