Poetka idei. Maria Konopnicka w materiałach archiwalnych Archiwum Narodowego w Krakowie - 25. rocznica pracy twórczej: wiersze, opowiadania, felietony i inne formy literackie dedykowane poetce, zamieszczone w „Tygodniku Ilustrowanym” nr 14 z 5 kwietnia 1902 – w całości poświęconym M. Konopnickiej: portret M. Konopnickiej rysowała M. Dulębianka, A. Kamieński, Krysta. Muza Konopnickiej (1902), S. Sawiczewski Nie doczekał (1902)

 

5. 25. rocznica pracy twórczej: wiersze, opowiadania, felietony i inne formy literackie dedykowane poetce, zamieszczone w „Tygodniku Ilustrowanym” nr 14 z 5 kwietnia 1902 – w całości poświęconym M. Konopnickiej: portret M. Konopnickiej rysowała M. Dulębianka, A. Kamieński, Krysta. Muza Konopnickiej (1902), S. Sawiczewski Nie doczekał (1902)

Archiwum Narodowe w Krakowie, Zbiór ikonograficzny Jana Augustyna, sygn. 29/673/337