Poetka idei. Maria Konopnicka w materiałach archiwalnych Archiwum Narodowego w Krakowie - 125. rocznica urodzin poetki, sprawozdanie z podjętych działań dla jej uczczenia, 1967 rok

Archiwum Narodowe w Krakowie, Spuścizna Janiny Jasickiej, sygn. 29/1340/22