Paralele historyczne. Історичні паралелі. - Życie w Kijowie/Життя в Києві

Życie w Kijowie. Gazeta „Ukraina” – 9 lipca 1920 r. str. 2

Czerwony terror, głód, brak prądu, wody. Sobór św. Zofii został zniszczony przez sowiecką artylerię.

Життя в Києві. Газета “Україна” 9 ліпня 1920. арк. 2

Червоний террор, голод, відсутність електири, води. Радянською артилерією розбито Софієвський собор.