Paralele historyczne. Історичні паралелі. - Zniszczenie bolszewików na północy/Знишення більшовиків на півночі

Zniszczenie bolszewików na północy. Gazeta “Ukraina”- 22 sierpnia 1920 r. str. 2

Trwają intensywne walki na froncie północnym.

Armia bolszewicka prawie została zniszczona.

Brześć Litewski i Kowel są okupowane przez wojska polskie.

W działaniach tych wzięto do niewoli 20 000 mężczyzn.

Ponadto skonfiskowano mnóstwo broni, karabinów maszynowych i innego mienia wojskowego, którego liczenie trwa nadal.

Знишення більшовиків на півночі. Газета “Україна”- 22 серпня 1920. – арк. 2

Напружені бої на північному фронті продовжуються.

Більшовицька армія майже знищена.

Польськими військами заняті Брест-Литовськ і Ковель.

В цих операціяї захоплено 20 000 чоловіків.

Крім того забрано багато зброї, кулеметів і іншого військового майна, підрахунок якого продовжується.