Paralele historyczne. Історичні паралелі. - Wojna narodowa/Національна війна

Wojna narodowa. Gazeta Ukraina” – 9 sierpnia 1920 r. str. 1

O apelu do Polaków z wezwaniem do wojny narodowej.

„Biorąc pod uwagę, że rząd sowiecki odrzucił propozycję rozejmu i opóźnia rozmowy pokojowe, aby je ostatecznie uniemożliwić, a jednocześnie zdobyć Warszawę, dyktować w niej zwycięski pokój” – rząd polski, rząd chłopów i robotników, wzywa wszystkie narody do świętej walki o wolność i niepodległość Polski”.

Jednocześnie Rząd Polski deklaruje całemu światu, że chce pokoju na warunkach odpowiadających godności narodu i nie szuka cudzej ziemi.

Національна війна. Газета Україна” 9 серпня 1920. арк. 1 

Про відозву до польського народу з закликом до національної війни.

“З огляду на те, що радянський уряд відкинув пропозицію перемиря, й все відтягає мирові переговори, щоби їх у кінці кінців зробити неможливими, а тим часом здобути Варшаву, продиктувати в ній побідний мир, – польський уряд, уряд селян і робітників, закликає весь народ до священної боротьби за волю й незалежність Польщі.”

Разом з тим Уряд Польщі заявліє всьому світові, що хоче миру на умовах, відповідаючих гідності народу і чужої землі не прагне.