Paralele historyczne. Історичні паралелі. - Maski opadły/Машкару скинуто

W. Kowżun. Maski opadły. Gazeta Ukraina” – 9 sierpnia 1920 r. str. 1

Chodzi o to, że Bolszewicy pokazali swoje prawdziwe twarze po chwilowych zwycięstwach. Ogłaszając światu politykę wyzwolenia narodów i ich prawa do samookreślenia, Moskwa idzie na Ukrainę. Ostatnio zerwali też rozmowy z Finlandią.

„… Naród fiński nie miał absolutnie żadnych agresywnych intencji i na podstawie swoich słusznych pragnień narodowych i ekonomicznych uważano, chciał pogodzić się ze swoim dokuczliwym i jednocześnie nieuczciwym wrogiem. Pragnienia Finlandii były najskromniejsze: trwały pokój i całkowita niezależność wewnątrz jego granic etnograficznych”. Bardzo napięte stały się także stosunki między bolszewikami, Litwinami i Łotyszami. Na terytoriach obu narodów znajdują się głodne bandy bolszewików. I co? Jak zachowują się okupanci Moskwy na obcych terytoriach? Okradają ludzi, palą wioski, gwałcą kobiety i generalnie zachowują się jak Azjaci.” „…To początek nienawiści, na którą bolszewicy słusznie zasługują. Narody świata zobaczyły, kim są ich goście”.

В. Ковжун. Машкару скинуто. Газета Україна”- 9 серпня 1920. арк. 1

 Йдеться про те, шо більшовики після своїх тимчасових перемог показали своє справжнє обличчя. Декларуючи перед світом політику визволення народів і їх право на самовизнання, Московшина наступає на Україну. Також нешодавно вони зірвали переговори з Фінляндією.

“…Фінський народ абсолютно не мав ніяких агресивних замірів і на основі своїх справедливих як національних так і економічних бажань гадав помиритися з своїм надоїдливим і разом з тим нечесним ворогом. Бажання Фінляндії були самі скромні: тривалий мир і повна незалежність в своїх етнографічних межах.”

“Також дуже напруженими відносини стали між більшовиками, литовцями та латишами. На територіях обох сих народів стоять більшовицькі голодні банди. І що ж? Як себе поводять на чужих територіях московські окупанти?  Грабують нарід, палять села, насилують жінок- взагалі поводяться як азіяти.”

“…Оце і єсть перший почин до ненависти, яку по справедливості заслужили більшовики. Народи світу побачили, хто є їхні госці.”