Paralele historyczne. Історичні паралелі. - Terror w Odessie/Терор в Одесі

Terror w Odessie. Gazeta „Ukraina” – 11 sierpnia 1920 r. str. 2

Czerwony terror w Odessie nie ustaje. Zginęło trzech znanych lekarzy. Jednego z nich w rezultacie donosu, że wypowiadał się negatywnie o bolszewikach. W denuncjacji nie podano nazwiska lekarza, a jedynie podano, że jego nazwisko zaczyna się na literę „C”. To wystarczyło, by zabić trzech lekarzy, których nazwiska rozpoczynają się od tej litery.

Терор в Одесі. Газета “Україна” – 11 серпня  1920. арк. 2

Червоний терор в Одесі не припиняється. Вбито трьох відомих лікарів. Одного з них по доносу, що він негативно висловлювся про більшовиків. В доносі не було вказано прізвище лікаря, а тільки зазначено, що його прізвище на літеру “Ц”. Цього було достатньо, щоби вбити трьох лікарів, прізвища яких є на таку літеру.