Paralele historyczne. Історичні паралелі. - Przeciw bolszewikom/Проти більшовиків.

Przeciw bolszewikom. Gazeta Ukraina”- 9 sierpnia 1920 r. str. 2

O tym, że przeciw bolszewikom powinny być zebrane wielkie siły różnych narodów.

Проти більшовиків. Газета Україна” 9 серпня 1920. арк. 2

Про те, що проти більшовиків мають бути зібрані великі сили різних народів.