Paralele historyczne. Історичні паралелі. - Powstanie na bolszewickich tyłach/Повстання на більшовицькому запіллі

Powstanie na bolszewickich tyłach. Czasopismo “Syn Ukrainy” – Tygodnik Kozaków Ukraińskich -7 sierpnia 1920 r. – k. 10

Cały region chersoński przeciwko bolszewikom. Jednen oddział, tak zwana „Czarna Chmura”, w sile 25 tys. ludzi, zajął węzeł kolejowy Birzuła [ukr. Подільськ, Podilśk; do 1935 Birzuła, w latach 1935–2016 Kotowsk], zniszczył tor kolejowy na odcinku Odessa-Żmerynka, jednocześnie siejąc zniszczenie na tyłach bolszewickich.

… Na Ukrainie bolszewicy trzymają się tylko w większych miastach. We wsiach i miastach w ogóle nie ma bolszewików.

Повстання на більшовицькому запіллі. Газета “Син України” – Тижневик українського козацтва 7 серпня 1920. – арк. 10

Ціла Херсонщина проти більшовиків. Один відділ, так званий “Чорна Хмара”, силою 25 тисяч людей, зайняв узлову станцію Бірзулу, знищив залізничну колію на ділянці Одесcа-Жмеринка, одгочасно сіючи на більшовицьких тилах знищення.

…На Україні більшовики тримаються лише по більших містах. По селах та містечках більшовиків нема зовсім.