Paralele historyczne. Історичні паралелі. - Pawłowicz. Europa i bolszewicy/Павлович. Європа й більшовики

Pawłowicz. Europa i bolszewicy. Gazeta “Ukraina”11 sierpnia 1920 r., str. 2

Europa wreszcie zrozumiała, czym jest Rosja i kim są bolszewicy.

… Dopiero doświadczenia ostatnich dni mogą wreszcie otworzyć oczy Zachodu na straszliwą naturę bolszewizmu w jego plugastwie. I dlatego Europa musi pamiętać o tym, że moskiewscy oprawcy zniszczyli Ukrainę, by zniszczyć Polskę, niszczą Polskę, by zniszczyć Niemcy, Anglię i cały świat.

Nie chcą i nie mogą zawrzeć pokoju, bo pokój byłby dla nich śmiercią, a Europa musi to zrozumieć i zawrzeć sojusz do walki.

Павлович. Європа й більшовики . Газета “Україна” – 11 серпня  1920. – арк. 2

Європа нарешті зрозуміла, що таке Росія і хто такі більшовики.

Лише досвід останніх днів може нарешті відкрити очі Заходу на страшну в своїй брудоті природу більшовизму. І тому Європа повинна запамятати слідуюче: мовсковські виродки зруйнували Україну, щоби зруйнувати Польщу, руйнують Польщу, щоби зруйнувати Германію, Англію, цілий світ.

Ніякого миру вони не хочуть і не можуть заключити, бо мир був би для них смерть і це повинна зрозуміти Європа і скласти союз для боротьби.