Paralele historyczne. Історичні паралелі. - Nota rządu URL/Нота Уряду Української

Nota rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej. Czasopismo „Syn Ukrainy” – Tygodnik kozaków ukraińskich – 7 sierpnia 1920 r. – s. 1-3

Można prześledzić historię walki narodu ukraińskiego o swoją niepodległość, podczas której imperializm moskiewski zawsze starał się zniszczyć nie tylko niezależność państwową narodu ukraińskiego, ale także jego starą kulturę, język, dawne obyczaje ludowe. Okropny reżim moskiewskiego szowinizmu rozprzestrzenił się na całą Ukrainę, wszystko, co ukraińskie było prześladowane, najlepsi synowie ojczyzny ginęli na szubienicy i w więzieniach w walce o najświętsze prawa ludu… … Ale los osądził inaczej. Wolnych 40 milionów Ukraińców nie mogło zginąć… marzyli o świetlanej przyszłości i czekali na odpowiedni czas, by zbuntować się przeciwko swoim odwiecznym oprawcom”. Pragnąc tylko pokoju i spokoju dla wyczerpanej, zniszczonej Ukrainy, rząd URL oświadcza, że ​​chętnie zaakceptuje pokój, gdy okupująca armia radziecka opuści terytorium Ukrainy, kiedy rząd URL będzie miał możliwość zwołania demokratycznego Zgromadzenia Ustawodawczego Ukrainy, który ostatecznie zaprowadzi porządek na Ukrainie.

Нота Уряду Української народної Республіки. Газета “Син України” – Тижневик українського козацтва 7 серпня 1920. – арк. 1-3

Простежується історія боротьби українського народу за свою незалежність, протягом якої московський імперіалізм завжди намагався знищити не тільки державну незалежність українського народу, але й його стару культуру, мову, стародавні народні звичаї. “По всій Україні ширився страшний режим московського шовінізму, переслідувалося все українське, гинули на шибеницях і в тюрмах кращі сини батьківщини в боротьбі за наясвятіші права народні…

…Але доля судила інакше. Не зміг згинути вільний 40 мільонний Український народ… він мріяв про світлу будучину й чекав слушного часу , щоб повстати проти своїх споконвічних гнобителів.” Бажаючи лише миру й спокою для змученої,  зруйнованої України, Уряд  УНР заявляє, що з радість прийме мир, коли окупаційна радянська армія залишить територію України, коли уряду УНР дадуть можливість скликати на демократичних основах Українські Установчі Збори, які остаточно встановлять лад і порядок в Україні.