Paralele historyczne. Історичні паралелі. - Instrukcja Trockiego/Інструкція Троцького

Instrukcja Trockiego dla komunistycznych agitatorów. Czasopismo „Syn Ukrainy” – Tygodnik Kozaków Ukraińskich – 7 sierpnia 1920 r. – str. 9

„Nie ma trudniejszej pracy agitacyjnej niż na Ukrainie. Po raz trzeci bolszewicy wysyłają tam silne kadry agitatorów i za każdym razem wszystko wymaga nowej taktyki i nowych sposobów.

Pierwsze działania w 1917 roku były bardzo łatwe. Trochę trudniej było podczas naszej drugiej kampanii na Ukrainie, bo Rosjanie szykowali się do walki antyhetmańskiej, a musieli walczyć z Petlurą, przywódcą ludowego powstania. Było to bardzo trudne zadanie, zwłaszcza gdy Petlura okrył się chwałą, bo obalił hetmana, oddał bez okupu całą ziemię pracującemu chłopstwu Ukrainy i natychmiast zwołał zjazd robotniczy.

Podczas przygotowań do aktualnej trzeciej kampanii podkreślano, że… Nie jest dla nikogo tajemnicą, że Denikin zmusił bolszewików do opuszczenia granic Ukrainy, a ogromne powstanie wywołało dobrze nakarmione chłopstwo. Ukraiński chłop znienawidził całą duszą władzę, bezpiekę, wydział żywnościowy i żydowskich komisarzy.”

„Obudził się w nich wolny duch Kozaków Zaporoskich i Hajdamaków, którzy spali przez setki lat… … Pamiętaj, że tak czy inaczej musimy zwrócić Ukrainę Rosji ”

Інструкція Троцького агітаторам-комуністам. Газета “Син України” – Тижневик українського козацтва 7 серпня 1920. – арк. 9

Нема труднішої праці агітаційної ніж на Україні. Втретє більшовики  висилають сильні кадри агітаторів туди і кожен раз все з новою тактикою і з новими способами.

Першим кадрам у 1917 р. було дуже легко. Трохи трудніше було при другому поході на Вкраїну, бо росіяни готувалися воювати з гетьманом, а довелося з Петлюрою, керівником протигетьманського народного повстання. Це було дуже тяжке завдання, особливо тоді, як Петлюра був покритий славою, бо він скинув гетьмана, віддав трудовому селянству України всю землю без викупу і негайно скликав трудовий конгрес.

Готуючись нині до третього походу, зазначалося, що ні для кого не таємниця, що не Денікін примусив більшовиків покинути межі України, а величезне повстання, що його підняло сите селянство. Комуну, “чрезвичайку”, харчові відділи, комісарів – жидів зненавидів український селянин всією душею.

“Прокинувся в ньому вільний дух запорізького козацтва  й гайдамаків, що спав сотні років…

…Памятайте, що так чи інакше, а нам необхідно повернути Україну Росії”