Paralele historyczne. Історичні паралелі. - Heroiczny krok/Героїчний крок

Heroiczny krok. Gazeta „Ukraina” – 9 lipca 1920 r. – str. 1

Artykuł wzywa władze Polski i Ukrainy do uczynienia wszystkiego, co konieczne, aby podnieść ducha narodowego ludności, aby wezwać narody obu krajów do walki z bolszewizmem.

Героїчний крок. Газета “Україна” 9 липня 1920. арк. 1

Стаття закликає влади Польші та України зробити все необхідне для піднесення національного духу населення,  щоби покликати народи обох країн до боротьби проти більшовизму.