Paralele historyczne. Історичні паралелі. - Do obrony Zachodniej Europy/До захисту Західної Європи

Do obrony Zachodniej Europy. Gazeta „Ukraina” – 26 sierpnia 1920 r. – str. 2

Zachodni dyplomaci zaczynają rozumieć, że z bolszewikami nie może być pokoju i że trzeba myśleć o obronie Europy Zachodniej. Nie tylko Ukraina i Polska powinny bronić krajów zachodnich. Francja i Anglia muszą stanąć twarzą w twarz z wrogiem i rzucić wszystkie swoje siły na barbarzyńców. Ze względu na niebezpieczeństwo, że Niemcy utoną w bolszewickim chaosie, Wielka Brytania wzywa również Niemcy do przyłączenia się do walki i powstrzymania czerwonej fali, chronią Zachód przed atakami wroga.

До захисту Західної Європи. Газета “Україна” – 26 серпня 1920. арк. 2

Дипломати заходу починають розуміти, що миру з більшовиками не може бутий й треба думати про захист Західної Європи. Не тільки Україна і Польща повинні захищати західні країни. Франція та Англія повинні у весь свій зріст встати перед ворогом і кинути на варварів усі свої сили. Через загорозу Німеччини потонути в більшовицькому хаосі, Англія закликає і Німеччину вступити до боротьби та припинити червону хвилю, охороняючи Захід від наступу ворогів.