Paralele historyczne. Історичні паралелі. - Czerwony Krzyż. Oddział Armii Czynnej/Червоний Хрест. Філія при Дієвій Армії

Pawłowicz. Czerwony Krzyż. Oddział Armii Czynnej. Gazeta „Ukraina” – 17 sierpnia 1920 r. str. 2

Wezwanie do wstąpienia do ukraińskiego Czerwonego Krzyża i dokonania wpłat. Wśród organizacji świata Czerwony Krzyż zajmuje wyjątkową pozycję. Tam, gdzie inne organizacje mają własne cele, Czerwony Krzyż wyznacza jeden cel, cel  współczującego Samarytanina. Czerwony Krzyż udaje się na miejsce do rannych umierających i niesie im swoją ofiarę i pomoc. I trudno sobie w tej chwili wyobrazić armię bez organizacji Czerwonego Krzyża za nią. Każdy naród ma takie organizacje na każdym froncie. Są szanowani przez cywilizowanego przeciwnika… Ukraina, która od czterech lat przelewa krew za święte prawo do wolności, uzyskała uznanie jej organizacji Czerwonego Krzyża przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.

Павлович. Червоний Хрест. Філія при Дієвій Армії. Газета “Україна”- 17 серпня 1920. арк. 2

Заклик вступати до українського Червоного Хреста і робити внески. Серед організацій світу Червоний Хрест займає виключне становище. Там, де інші організації мають свої власні цілі, Червоний Хрест ставить собі одну ціль- ціль співчуваючого самарянина. Червоний Хрест іде туди, де є вмираючі поранені й несе їм свою жертву й допомогу. І навіть трудно собі уявити в даний момент військо без організації Червого Хреста за спиною. Такі організації є в кожного народа на кожному фронті. Вони поважаються культурним ворогом… Україна, яка вже четверий рік ллє свою кров за святе право на волю, добилася визнання її організації  Червоного Хреста з боку міжнародног Червоного Хреста.