Paralele historyczne. Історичні паралелі. - Co robi Europa/Що робить Європа

Co robi Europa. Gazeta „Ukraina” – 11 sierpnia 1920 r.  str. 2

Według zagranicznej prasy koalicja podejmie następujące działania w przypadku oporu bolszewików: ścisłą blokadę Rosji, wyprawę morską do Gdańska, wyprawę wojskową, zjednoczenie wszystkich graniczących z Polską państw przeciwko Rosji. Niemieckie gazety piszą, że Węgry zobowiązały się do wystawienia 140-tysięcznej armii i natychmiastowego rozpoczęcia wojny ze Związkiem Radzieckim.

Що робить Європа. Газета “Україна”- 11 серпня  1920. арк. 2

З посиланням на іноземну пресу, повідомляється, що коаліція вразі опору більшовиків вжиє таких заходів:сувору блокаду Росії, морську експедицію до Гданська, військову експедицію, об’єднання всіх держав, що межують з Польщею, проти Росії. Німецькі газети пишуть, що Угорщина забовязалась виставити армію в 140000 людей і негайно розпочати війну з Совдепією.