Paralele historyczne. Історичні паралелі. - Armia ukraińska za kontynuacją wojny/Українська армія за продовження війни

Armia ukraińska za kontynuacją wojny z bolszewikami. Czasopismo „Syn Ukrainy” – Tygodnik Kozaków Ukraińskich 7 sierpnia 1920 r. str. 10

Przedstawiciele wszystkich jednostek wojskowych przybyli do atamana Petlury i oświadczyli, że armia ukraińska nie przestanie walczyć z rosyjskim najeźdźcą do czasu całkowitego wyzwolenia ziem ukraińskich od wroga. Armia ukraińska nie może pozostać bez pomocy narodu ukraińskiego, który wzniecił zbrojne powstanie przeciw bolszewikom.

Українська армія за продовження війни з більшовиками. Газета “Син України”- Тижневик українського козацтва 7 серпня 1920 – арк. 10

До отамана Перлюри прийшли представники усіх військових частин і засвідчили, що українська армія не перестане воювати з російськими загарбниками аж до цілкового звільнення українських земель від ворога. Українська армія не може залишатися без допомоги українського народу, який підняв збройне повстання проти більшовиків.