Paralele historyczne. Історичні паралелі. - Przemówienie Głównodowodzącego/Звернення Головного

Przemówienie Głównodowodzącego Atamana Armii URL S. Petlury. Do ludności Podola. Gazeta „Ukraina” – 9 lipca 1920 r. str. 1

W związku z ustanowieniem ukraińskiej władzy na Podolu rząd URL wzywa ludność do wspólnej pracy na rzecz pokojowego i spokojnego życia.

Każdy Ukrainiec robi to dla swojej ojczyzny, każdy cudzoziemiec dla kultury światowej. Każdy urzędnik państwowy i intelektualista musi pamiętać o całej wadze swojej pracy w tym czasie, a kobiety nie mogą zapominać o chorych i rannych i pomagać im z całej siły swojej miłości.

Звернення Головного Отамана війська УНР С. Петлюри. До населення Поділля. Газета “Україна 9 ліпня 1920 r. арк. 1

У зв’язку із встановленням на Поділлі української влади, уряд УНР закликає населення до дружньої спільної праці для забезпечення мирного і спокійного життя.

Кожен українець це робить для рідної землі, кожен чужинець для світової  культури. Кожен урядовець,  інтелігент мусить пам’ятати все значення своєї праці в цей час, а жіноцтво не повинно забувати хворих та поранених і допомагати їм всією силою своєї любові.