Paralele historyczne. Історичні паралелі. - 20 mln na propagandę w Polsce/20 мільйонів на пропаганду в Польші

20 mln na propagandę w Polsce. Gazeta „Ukraina” – 9 lipca 1920 r. str. 1

Informacja o tym, że rząd bolszewicki przeznaczył 20 milionów rubli na szerzenie propagandy rewolucyjnej w Polsce.

20 мільйонів на пропаганду в Польші. Газета “Україна”-09 липня  1920.-арк.1

Про те, що уряд більшовиків асигнував 20 мільйонів карбованців на поширення революційної пропаганди в Польші.