Księga Pamiątkowa Archiwum Narodowego w Krakowie

Arcydzieło rzemiosła i świadek historii 

 

Okruchy historii Archiwum Narodowego w Krakowie pomoże nam przedstawić “cymelium”– KSIĘGA – towarzysz dziejów, przemian organizacyjnych naszej  instytucji i politycznych zawieruch XX wieku. Księga, która sekundowała karierze zawodowej i naukowej archiwistów, odwiedzinom dygnitarzy, uczonych i artystów oraz innym wydarzeniom, którymi żyło krakowskie Archiwum od pierwszego wpisu na początku XX w. po czasy współczesne. Obiekt równie piękny, co cenny jako źródło historyczne.

Zapraszamy do archiwalnej opowieści o Księdze – arcydziele rzemiosła i świadku historii Archiwum Narodowego w Krakowie.

Lilianna Pochwalska, dr Barbara Zbroja

Niniejsza wystawa, historię Archiwum Narodowego w Krakowie traktuje bardzo skrótowo, ponieważ dziejom naszej instytucji poświęcono już kilka wystaw i galerii internetowych między innymi wystawy: „Krakowskie Archiwum 1878–1952. Od Krajowego do Państwowego”, „Na straży historii. Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa 1887–1952” oraz Od słodowni przy nowej bramie do Archiwum. Z dziejów kamienicy przy ul. Siennej 16”.    Dwie ostatnie z wymienionych, dotyczą historii Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, które otrzymało Księgę pamiątkową w darze od Roberta Jahody w 1915 r. Wszystkich zainteresowanych dziejami dawnego archiwum miejskiego, odsyłamy do  tych właśnie dostępnych online wystaw.

Zdjęcia: Małgorzata Multarzyńska-Janikowska; Lilianna Pochwalska (w tym zdjęcia filmowe i panoramiczne); Daniel Florek, Sebastian Grandys, Barbara Czapla (skany). Wykorzystane na wystawie materiały pochodzą z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie.

Bibliografia: A. Keiłbicka, Archiwa krakowskie na tle nauki historycznej 1878-1951, Kraków 1993; K. Follprecht Z dziejów kamienicy przy ul. Siennej 16 w Krakowie, w „Krakowski Rocznik Archiwalny, t. XIX, Kraków 2013.