Na straży historii. Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa 1887–1952

Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, działające w latach 1887–1952, w kamienicy przy ul. Siennej 16, było instytucją miejską, która – wraz z Krajowym Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich w Krakowie – stworzyła podwaliny obecnie funkcjonującego Archiwum Narodowego w Krakowie.

W ciągu niespełna 65 lat istnienia Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa zdążyło dobrze przysłużyć się polskiej nauce i kulturze. Szczególnie doniosłą rolę odegrało ono na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to Kraków zyskał rangę prężnego ośrodka życia kulturalnego i duchowego Polaków. Prowadzący intensywną działalność badawczą pracownicy tej instytucji wnieśli istotny wkład w rozwój polskiej nauki oraz edytorstwa źródeł i metodyki archiwalnej. Archiwum Narodowe w Krakowie czerpie z obfitych zasobów swoich dwóch tradycji. Chętnie udostępnia swoje zbiory naukowcom, miłośnikom historii i wszystkim zainteresowanym bezcennymi informacjami zawartymi w materiałach archiwalnych. Upowszechnia je również za pośrednictwem Internetu. W tym celu zintensyfikowano działania zmierzające do digitalizacji akt i wprowadzenia zintegrowanego systemu informacji archiwalnej. Wiele dokumentów dawnego archiwum miejskiego jest już dostępnych online.

Lilianna Pochwalska